Fit in Bedrijf

Fit in Bedrijf

Fit in Bedrijf is een samenwerkingsverband tussen vier organisaties op het gebied van voeding en bewegen, namelijk:

  • Zwembad Jaspers (Petra Meerman)
  • Fysiotherapie Beatrixpark (Jason Ombeng)
  • Praktijk Gezond Gewicht Winterswijk (Renate Grevers)

Fit in Bedrijf is een leefstijlprogramma voor werknemers. De werknemers van een bedrijf kunnen bij deelname een traject van drie maanden volgen waarin ze begeleid worden naar een gezonde(re) leefstijl, zowel op het gebied van voeding als van beweging.

Hieronder staat kort beschreven hoe het traject eruit ziet:

  • Er wordt begonnen met een algemene informatie bijeenkomst waar de inhoud van het traject uitgelegd wordt. Indien gewenst krijgt men een screening en beoordeling van het gewicht en de lichaamssamenstelling. Na deze bijeenkomst kan men zich opgeven.
  • Workshop voor deelnemers over het bereiken van een gezonde(re) leefstijl.
  • Zes keer een persoonlijke voedingsconsulten door Renate Grevers.
  • Op het gebied van bewegen kunnen werknemers kiezen voor tien keer bootcamp (incl. drie fittesten) onder leiding van Jason Ombeng of onbeperkt zwemmen bij zwembad Jaspers.
  • Consulten en sportmomenten kunnen eventueel op het bedrijf plaatsvinden en persoonlijk afgestemd worden op de werktijden.
  • Begeleiding via What’s app en groepsapp is mogelijk

Deelname heeft een positieve invloed op de lichamelijke gezondheid en psyche van een werknemer en een preventief effect op het ontstaan van vele aandoeningen en klachten (onder andere hart- en vaatziekten, osteoporose (botontkalking), diabetes, overgewicht, hypertensie (hoge bloeddruk), depressies en lage rugklachten.)

De voordelen voor een bedrijf kunnen zijn: fitte(re) werknemers en daardoor een lager ziekteverzuim (gemiddeld 9 tot 21 minder verzuimdagen per jaar), meer voldoening, een hogere motivatie en minder verloop van werknemers.

Zijn uw werknemers “FIT FOR THE JOB”?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via fitinbedrijf2015@gmail.com